БАСЗЗ подкрепи Централната селскостопанска библиотека (част от Селскостопанска академия).

Верни на традициите си в сферата на корпоративната социална отговорност, членовете и ръководството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) решиха и по повод 15-годишнината на организацията да не подминат без внимание важни обществени каузи и институции.

Централната селскостопанска библиотека част от Селскостопанска академия (ССА), беше подкрепена с 5 000 лв. за ремонт на хранилище, в което ще се опазва сбирката от редки и ценни издания.

БАСЗЗ, 15-години с грижа за българската земя!