Дарение и за СБАЛББ гр. Перник от БАСЗЗ

Г-н Стайков, председател на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), връчи на 21 юли 2020 г. дарението лично от името на членовете на асоциацията.

То е предназначено за предпазване на медицинските специалисти в болницата от заразяване с КОВИД-19 и включва 7 500 броя ръкавици за еднократна употреба, 2 000 броя трипластови маски за еднократна употреба и 85 литра денатуриран етилов алкохол (96%).

Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) гр. Перник лекува пациенти над 18 години с белодробна и извънбелодробна туберкулоза, хронични неспецифични белодробни заболявания ХОББ, дихателна недостатъчност, бронхиална астма, пневмонии, гнойно-възпалителни заболявания на белите дробове и други.

В структурата на заболеваемостта на хоспитализираните болни преобладават пациентите с неспецифични заболявания на дихателната система – остри и с тенденция към хронифициране, което придава спецификата на профила на оказваните медицински грижи.

СБАЛББ гр. Перник е единственото по рода си лечебно заведение за специализирана болнична помощ на територията на Югозападна България и има възможност да обслужва пациенти от цялата страна.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!