Заедно срещу COVID 19

В ситуация на безпрецедентна  несигурност и уязвимост, предизвикана от пандемията от коронавирус причиняващ COVID – 19, Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) се включва в усилията на държавната и местна власт за запазване на живота и здравето на хората. Най-ценния капитал. Подкрепяйки усилията на учените, лекарите, специалистите и институциите, които на първа линия се борят денонощно за справяне с пандемията.

Нуждата от щедрост и съпричастност рядко е била толкова голяма.

БАСЗЗ следи внимателно ситуацията и нарастващите нужди.

Заедно сме силни, заедно ще се справим!