ПРОЕКТИ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СТАРТИРАТ В ЗЕМЛИЩА ДРУМЕВО И СМЯДОВО ОБЛ.ШУМЕН


Със среща на собствениците на земеделски земи в землищата на  Друмево (12.07.2012г.) и  Смядово (13.07.2012г.), област Шумен, започна процедурата по изпълнение на два доброволни проекти за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), а координатор – Министерство на земеделието и храните.


На проведените събрания в двете села бяха обсъдени възможностите за включване на нови участници, разяснени бяха целите на проекта и бе проведена дискусия за ползите и ангажиментите на собствениците на земеделски земи.
 

„Срещите в Друмево и Смядово преминаха при голям интерес и на тях присъстваха основните собственици, арендатори и земеделски производители.  Необходимо е да се разбере, че освен за собствениците, комасацията е от изключителна важност и потребност и за ползвателите на земеделска земя. Подобни проекти ще им помогнат да разрешат проблемите с ползването на земята и да се справят по-добре с предизвикателствата на новата обща селскостопанска политика след 2014 г.“, коментира Кирил Стоянов, началник отдел „Държавен позмемлен фонд и комасация“ към Министерство на земеделието и храните и координатор на проектите. Той допълни, че в Смядово е бил заявен интерес и от други собственици, които ще се включат в проекта с още 5 000 дка, с което се доказва, че комасацията в България има добро бъдеще.

 
Целта на комасационните проекти е да се възроди земеделската традиция в двете села, като се изготвят анализи и насоки за развитие на района, изграждане на напоителни съоръжения и възстановяване на инфраструктурата.
 

Предстои да бъде направено проучване на землищата и създаването на карта на ползването на земята, състоянието на инфраструктурата и селскостопанските традиции. Ще бъде изготвен и план за комасиране (уедряване на имотите), който има за цел да направи сегашното състояние на имотите по-добро за земеделска обработка и за отдаване под аренда, както и да повиши стойността им.

Землището в Друмево е с площ  36 449 дка, като 19 800 дка от тях са земеделски земи. В  Смядово площта на землищото е 98 359 дка, а земеделските земи в него са 44 616 дка.

 
Участието в проектите е изцяло доброволно, като всички собственици са с равни права и задължения. Собствениците на земи получиха анкетни карти, в които да изразят своите желания за разположение на бъдещите им окрупнени имоти.

 
Всеки собственик на земеделска земя в землищата на Друмево и Смядово, който желае да участва в проекта за комасация, може да се обърне към представителя на Местния комитет на собствениците. Към него трябва да се подаде заявление и попълнена анкетна карта, в която е описано с кои имоти участникът желае да се включи в проекта.