ПРОЕКТИ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СТАРТИРАТ В ЗЕМЛИЩА ДРУМЕВО И СМЯДОВО ОБЛ.ШУМЕН


Със среща на собствениците на земеделски земи в землищата на Друмево (12.07.2012г.) и Смядово (13.07.2012г.), област Шумен, започна процедурата по изпълнение на два доброволни проекти за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), а координатор - Министерство на земеделието и храните.

ПРОЕКТ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СТАРТИРА В С. РАЗДЕЛ (общ.ЕЛХОВО, обл.ЯМБОЛ)


На, 09.07., със среща на собствениците на земеделски земи в землището на с. Раздел, област Ямбол, започна процедурата по изпълнение на доброволен проект за комасация (уедряване) на земеделските имоти.

Становище на БАСЗЗ относно проблеми при ползването на земеделските земи и правата на гражданите


На 10.07., със среща на собствениците на земеделски земи в землището на с. Момина църква, област Бургас, започна процедурата по изпълнение на доброволен проект за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), а координатор - Министерство на земеделието и храните...