Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Провеждането на политика, насочена към подобряване на отношенията между ползвателите на земя и собствениците на такава, в това число и държавата, която е крупен собственик на земя, е основната ни цел.

Последни новини

Събития

29 ноември 2017

Медийно изявление Регионален форум за бъдещето на земеделието София, България

Непосредствено преди Българското председателство на Съвета на ЕС, в София (България) се проведе Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието. Участниците в събитието днес се съгласиха, че нарастващото световно население и променящият се климат, комбиниран с постоянен натиск над околната среда, изискват увеличаване производството на храни чрез използване на по-устойчиви методи.

12 - 13 април 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

27 - 28 април 2019

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е СТАБИЛЕН И С УМЕРЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ 2017-ТА

Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, според данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/. Това съобщи председателят на асоциацията Стайко Стайков по време на семинар във Велинград, който се проведе на 27 и 28 април 2018 г.. Според него след динамичното развитие в периода 2007-2015 г. (с изключение на 2009-та) сега сме свидетели на трайно отрезвяване и стабилизиране на пазара.

Нашите проекти

ПРОЕКТИ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СТАРТИРАТ В ЗЕМЛИЩА ДРУМЕВО И СМЯДОВО ОБЛ.ШУМЕН
Със среща на собствениците на земеделски земи в землищата на  Друмево (12.07.2012г.) и  Смядово (13.07.2012г.), област Шумен, започна процедурата по изпълнение на два доброволни проекти за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на соб ...
ПРОЕКТ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В С. СТУДЕНА (общ.СВИЛЕНГРАД, обл.ХАСКОВО)
11.07., със среща на собствениците на земеделски земи в землището на с. Студена, област Хасково, започна процедурата по изпълнение на доброволен проект за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), а коо ...
ПРОЕКТ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В С. MОМИНА ЦЪРКВА (общ.СРЕДЕЦ, обл.БУРГАС)
На 10.07., със среща на собствениците на земеделски земи в землището на с. Момина църква, област Бургас, започна процедурата по изпълнение на доброволен проект за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ ...

Членове на асоциацията